ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีทำให้หน้า Cloud Server List โชร์ แต่เครื่องที่ Shutdown