ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวอย่าง วิธีการทำ Symlink หรือ Symbolic link ไปยัง Path ที่ต้องการ CentOS