ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีตรวจสอบเครื่องที่ Status Stop ทั้งหมด