ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธี เพิ่ง disk private host windows server และ กำหนด Path web site ไปยัง drive ใหม่